Sivert Jonsson – Sommarsalongen 2020

Skator ©Sivert Jonsson
Kråkor ©Sivert Jonsson
Hannibal ©Sivert Jonsson
Skator, olja, mått 45 x 50 cm, pris 4.200 kronor

Kråkor, olja, mått 40 x 55 cm, pris 4.200 kronor

Hannibal, olja, mått 50 x 60 cm, pris 5.200 kronor