Rolf Lindegren – Sommarsalongen 2020

Morgon, olja, mått 30 x 40 cm, 2.800:-

Regntungt, olja, mått 30 x 40 cm, 2.800:-

I minsta kärr, olja, mått 16 x 30 cm, 2.800:-


Kontakt
Rolf Lindegren lindegrenrolf@gmail.com