Johan Cavalli

Blommor i fönster ©Johan Cavalli
Blommor i fönster
Skokloster ©Johan Cavalli
Skokloster
Från Bergianska trädgården ©Johan Cavalli
Från Bergianska trädgården
"Blommor i fönster", 45 x 55 cm, akryl, 2000 kr (skall snart ramas)
"Skokloster", 45 x 55 cm, akryl, 2000 kr
"Från Bergianska trädgården", akryl, 45 x 35 cm, 1500 kr

Kontakt
Johan Cavalli, johan.cavalli@gmail.com

Ett svar på “Johan Cavalli”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.