Vill du bli medlem?

Skapar du inom skulptur, måleri, foto, konsthantverk, konstsmide, glaskonst, textil, keramik eller grafik? Då är du varmt välkommen att söka medlemskap i Täby Konstnärer. Föreningen bildades redan 1962 och har för närvarande 62 medlemmar. Vi blir gärna fler.

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem krävs att du är aktiv och att du bor i Täby eller har annan stark anknytning till kommunen, till exempel att du har din ateljé här.

När kan jag söka?

Inval sker normalt i januari (ibland även på hösten) vartannat år, om inget annat beslutas vid föreningens årsmöte. Det senaste invalet hölls i januari 2022.  Vill du ha säkert besked om när nästa inval sker, eller visa ditt intresse att söka, kontakta ordförande i föreningen >>

Hur går det till?

Du lämnar in ungefär fem verk som du tycker är representativa för din konst. Ta gärna med två – tre teckningar, samt en enkelt skriven berättelse om vem du är.  Berätta om din utbildning och annat som du tycker kan vara av värde för granskningsrådet.

Vem gör invalet?

Dina arbeten bedöms av ett oberoende granskningsråd. Det är alltså inte några medlemmar ur föreningen som deltar i invalsarbetet. Minst en jurymedlem byts ut till nästa inval. Om du blir refuserad kan det alltså vara värt att göra ett nytt försök nästa gång.