Kontakt

Kontakta oss via e-post:

hej @ tabykonstnarer.se

Styrelsen i föreningen Täby Konstnärer


Ordförande:  Gunilla Luiga

Vice ordförande:  Rolf Lindegren

Sekreterare:  Wenche Holstad Nordström

Kassör:  Erik Engström

 

Ledamot: Johan Cavalli

Suppleant: Eva Baczynska

Suppleant: Anna Romdahl

Revisor:  Elisabeth Wrååk Andreasson

Revisorsuppleant:  Georg Kristiansen

Valberedning:  Marita Möller sammankallande

Webmaster: AC Colline-post.

 

Föreningen Täby Konsthantverkare
Ordförande: Bitte Dahlkild, telefon: 0709 740 394.

Föreningen KarbyGrafikerna
Ordförande: Pia Edstedt, telefon: 08-792 0477  eller e-post.