Kontakt

Kontakta oss via e-post:

hej @ tabykonstnarer.se

Styrelsen i föreningen Täby Konstnärer


Ordförande:  Gunilla Luiga

Vice ordförande:  Rolf Lindegren

Sekreterare:  Wenche Holstad Nordström

Kassör:  Vakant

 

Ledamot: Johan Cavalli

Suppleant: Kerstin Lundin

Suppleant: Anna Romdahl

Revisor:  Elisabeth Wrååk Andreasson

Revisorsuppleant:  Sivert Jonsson

Arkivarie:  Cecilia Birelius

Valberedning:  Jane Hawes sammankallande

 

Föreningen Täby Konsthantverkare
Ordförande: Björn Peck, telefon: 070 781 0410 eller e-post.

Föreningen KarbyGrafikerna
Ordförande: Pia Edstedt, telefon: 08-792 0477  eller e-post.

 

Webmaster: AC Colline-post.