Två Täbykonstnärer har gått ur tiden

Täbykonstnärerna Eri-Maria van der Spank och Rolf Rudberg,  två eldsjälar som bidragit till Karby Gårds utveckling och framgång från det att föreningen grundades för sextio år sedan, har lämnat oss.

Eri-Maria van der Spank avled 21 januari 2023. Hon blev 85 år. Hon växte upp i Nederländerna där hon studerade vid Konstakademien i Arnhem.

Hon kom till Sverige på 60-talet och var med att starta Täby Konstnärer på Karby Gård. Förutom en duktig konstnär var hon också arbetsterapeut, bildpsykoterapeut och hade egen praktik i centrala Stockholm. Vid sidan av sitt måleri i olja, akryl, akvarell  och collage ägnade hon sig också med framgång åt fotografering. Hon var hedersmedlem i Täby Konstnärer.

Rolf Rudberg, vår hedersmedlem, har avlidit 97 år gammal. Han har varit med i Täby Konstnärer i nästan 60 år. Rolfs stora intresse var litteratur, musik och konst och konsten blev också hans livsuppgift. Inom alla dessa områden var han oerhört kunnig och delade generöst med sig av sina kunskaper.

Han utbildade sig till teckningslärare på Konstfack och var också med och startade Täby Konstnärer samt fick kommunen att rusta upp Karby Gård. Han var en skicklig tecknare, målade finstämt i olja, akvarell och pastell.

Eri-Maria och Rolf var båda mycket godhjärtade och förstående människor som inspirerat så många andra  runt omkring sig. Vi i Täby Konstnärer saknar dem.